สมัชชาสหประชาชาติ77

สมัชชาสหประชาชาติ77

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) กำลังจัดการประชุมเป็นครั้งที่ 77 แม้ว่าจะไม่มีสงครามโลกนับตั้งแต่การก่อตั้งสหประชาชาติ (UN) แต่ผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตจากความขัดแย้งตั้งแต่ก่อตั้งสหประชาชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในการเสียชีวิตหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้คนนับล้านเสียชีวิตเพราะความอยุติธรรม ผู้คนหลายล้านคนเสียชีวิตเพราะความหิวโหย สุขภาพไม่ดี การศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้อง ขาดการมีส่วนร่วมในการปกครองของรัฐ และโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดี ผู้คนนับล้านเสียชีวิตเพราะการเหยียดเชื้อชาติ ผู้คนนับล้านเสียชีวิตเพราะการเป็นทาส ผู้คนนับล้านเสียชีวิตเพราะการใช้แรงงานเด็ก โรคติดต่อทางน้ำเป็นตัวคร่าชีวิตเด็กๆ ทั่วโลก เด็กส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาที่ควรได้เรียนในโรงเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน

ในรวันดา ซึ่งมีกองทหารรักษา

สันติภาพของสหประชาชาติหลายพันนายประจำการอยู่ UN ถอนกำลังออกจากกองทัพและปล่อยให้ชาวรวันดาเกือบหนึ่งล้านคนถูกสังหารหมู่ด้วยแรงผลักดันของลัทธิล่าอาณานิคม ในไลบีเรีย ซึ่งมีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติหลายพันนายประจำการอยู่ด้วย ประชาชนอย่างน้อย 300,000 คนถูกสังหารหมู่ในช่วงสงครามกลางเมืองไลบีเรีย ในขณะที่สหประชาชาติถือว่าสันติภาพคือการปราศจากสงคราม กองกำลังสหประชาชาติเกือบทั้งหมดในไลบีเรียได้ถอนตัวออกไปเพียงเพื่อทิ้งไว้เบื้องหลังระบอบเผด็จการซึ่งระบบการเลือกตั้งดำเนินการโดยละเมิดรัฐธรรมนูญของไลบีเรียที่เรียกร้องให้มีประชาธิปไตย ไลบีเรียได้รับรางวัล Guiness World Records สำหรับการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมในช่วงกลางทศวรรษที่ 1920 การเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมมีชัยในไลบีเรีย

วันนี้ สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประณามการคอร์รัปชันในไลบีเรีย แต่พวกเขายังคงสนับสนุนการทุจริตและระบบการเลือกตั้งที่มีข้อบกพร่องในไลบีเรีย ผ่านการให้เงินช่วยเหลือ เงินกู้ และงบประมาณสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ รัฐบาลโอ้อวดรายได้เกือบพันล้านเหรียญสหรัฐ แต่หากไม่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบเพื่อยุติการคอร์รัปชั่น การเพิ่มรายได้ของรัฐบาลย่อมหมายถึงการเพิ่มการคอร์รัปชั่น

ผลก็คือ สุนทรพจน์ในการประชุม 

UNGA ครั้งที่ 77 ยังคงเป็นปริศนาเพราะอยู่ในโหมดที่บ่งชี้ว่าสันติภาพคือการไม่มีสงครามมากกว่าการมีอยู่ของความยุติธรรม มีความกังวลของ UNGA เกี่ยวกับสงครามยูเครน/รัสเซีย ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล/ปาเลสไตน์ ความขัดแย้งอื่นๆ ในแอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา แต่สมาชิกของ UN ยังคงนำเข้าสินค้าจากยูเครน รัสเซีย และประเทศในเอเชียและแอฟริกา 

ช่างประชดประชัน! แต่ก็เหมือนกับการประชดประชัน การประชดประชันนี้เปิดโอกาสให้คนที่รักสันติภาพได้ทำงานร่วมกันทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบความอยุติธรรมและนำระบบความยุติธรรมเข้ามาใช้ผ่านหลักนิติธรรม งานด้านประชาธิปไตยนี้กำลังก้าวหน้าผ่านการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนทุกหนทุกแห่ง ความก้าวหน้านี้เองที่กระตุ้นให้ผู้คนในไลบีเรียพูดว่า Gweh Feh Kpei, Kpelle ซึ่งเป็นภาษาไลบีเรียที่พูดกันอย่างแพร่หลายที่สุด ซึ่งแปลว่า The Struggle Continues การอ้างอิงในที่นี้คือการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมที่จะมีชัยในทุกที่

credit : shackerblog.com
coachfactoryoutlete.net
fairtidecharters.com
protectionshoppe.com
coachfactoryoutletbbx.net
nofarclub.com
brushandpalette.net
discountguccihandbag.com
coachofactoryutletdtt.net
adnanpolatistifa.com
auctionmoola.com
lowfareonline.net
museumtientalay.com